Мы в социальных сетях:

О нас | Помощь | Реклама

© 2008-2019 Фотострана

Реклама

Великие люди!!!

Vilis Olavs

Мой прадед.Дед моей матери!!!

Хронология.
Вилис Олавс.

Вилис Olavs (18 мая 1867 - 28 марта 1917 г.) был Латвийский политолог, писатель, и гуманитарные, кто участвовал в Первой Латвийской Национальной Пробуждение от 19-го века.

Биография

Вилис Olavs родился 18 мая 1867 года в Бауске , Латвия местным фермерам. Olavs окончил Тартуский университет в 1892 году со степенью в области теологии, и с 1895 по 1897 год он преподавал в Риге , но было запрещено чтение лекций, выразив свои либеральные взгляды. В то же время, он продолжал свои исследования в течение нескольких лет в Рижском техническом университете , до основания его собственной частной школе коммерции для молодых женщин в Риге, 1904.

Olavs был очень активным в латвийской политике, особенно известный своими работами и социальный комментарий на латвийском обществе и первого латвийского национального пробуждения . В Национальное пробуждение, латышский национализм и стремление к самоопределению начали появляться. Против них стоял немецкого дворянства, который контролировал все социальные и экономические вопросы в Балтийском с 13-го века. Будучи студентом, Olavs опубликованные призовые эссе, в котором он призвал к мирному oppposition из немецкого дворянства. Далее сочинения и editings его включить "Latvju vēsturi līdz 12. Gadsimta beigām" ("История Латвии до 1200") и "Sēta, Даба, Pasaule" ("Усадьба, природа, и Земля"). В 1890-х годов, Olavs был активным членом Латвийского общества Риге, а в 1896 году он организовал первый в мире, Латвийский этнографический экспонат. Как редактор нескольких журналов, таких как "Балтия" (опубликована в Санкт-Петербург ), его комментарии и получил широкое распространение на жителей Латвии.

Для его поддержки 1905 русской революции , русское правительство Императорского пытался Olavs и был приговорен к одному году в Рижскую центральную тюрьму,( 1908 - 1 909 ) Olavs пишет "Galvenos virzienus ētikā" (Современные тенденции в области этики), находясь в тюрьме (1908-1909), резкий удар против лиц, ответственных за его заключения.
исал: "Основные направления этики" (I-II раздел), и заболел туберкулезом легких. Во время Второй мировой войны в русской организованной помощи латвийских беженцев и стал латвийских беженцев Центральный комитет ПредседательВо время Первой мировой войны Olavs помогли латышской нации в момент ее больше всего нуждается. Как война проката в Восточной Европе, Olavs организованы и предполагалось charimanship Латвийской беженцев ЦК, давая помощи сотен латвийских беженцев в России. Olavs умер в санатории в Выборг , Финляндия в 1917 году, и был похоронен в Риге, где памятник был построен в его честь.
После его смерти создали Олав Фонда в Риге.

Семья

Жена Вилис Олафа, жена Фрида был учителем, затем Олав фонд и общество "Мать и дитя" член совета директоров.

На языке оригинала.

Vilis Olavs, līdz 1890-iem gadiem Vilis Plute (dzimis 1867. gada 18. maijā Bauskas novadā, miris 1917. gada 28. martā Somijā) bija latviešu sabiedriskais darbinieks un publicists. Studentu korporācijas Talavija filistrs dibinātājs.
Dzīvesgājums [izmainīt šo sadaļu]

Olavs Plute dzimis 1867. gadā Zemgales lauksaimnieka ģimenē Pilsmuižas “Olavās”. Mācījies Bauskas elementārskolā, Bauskas apriņķa skolā un Jelgavas ģimnāzijā, jau ģimnāzista gados sarakstījis vēsturisku apcerējumu "Kā dzimtbūšana Baltijā cēlusies", kas godalgots ar Maskavas latviešu dibināto Reinberga prēmiju. 1892. gadā viņš beidza Tērbatas universitātes teoloģijas fakultāti un no 1895. līdz 1897. gadam strādāja par skolotāju un palīgmācītāju Rīgā.
Studiju laikā viņš uzrakstīja populāro "Latvju vēsturi līdz 12. gadsimta beigām" un piedalījās "Sēta, Daba, Pasaule" (5.-6. daļas) sastādīšanā. Kopš 1892. gada darbojās Rīgas Latviešu biedrības zinību komitejā un izdeva tās "25 gadu vēsturi". 1896. gadā sarīkoja 1. latviešu etnogrāfisko izstādi.
Savu liberālo uzskatu dēļ viņš netika iecelts par pastāvīgu mācītāju, tāpēc no 1899. līdz 1904. gadam studēja tirdzniecību Rīgas Politehniskajā institūtā bija „Pēterburgas Avīžu” ievadnieks un redaktors. Pēc studiju beigšanas viņš Rīgā nodibināja sieviešu komercskolu. Par publicistiskajiem rakstiem laikrakstā „Balss” 1905. gada revolūcijas laikā viņš tika notiesāts uz vienu gadu Rīgas Centrālcietumā, apcietinājumā (1908-1909) sarakstīja "Galvenos virzienus ētikā" (I-II daļu) un saslima ar plaušu tuberkulozi. Pirmā pasaules kara laikā Krievijā organizēja palīdzību latviešu bēgļiem un kļuva par Latviešu bēgļu centrālkomitejas priekšsēdi.
Miris sanatorijā Somijā no tuberkulozes saasinājuma 49 gadu vecumā 1917. gadā, apglabāts Pēterburgā, 1921. gadā viņa mirstīgās atliekas pārveda uz Rīgas Meža kapiem, kur 1927. gadā uzcelts piemineklis (tēln. B.Dzenis). Pēc viņa nāves izveidots Olava fonds Rīgā.
Ģimene [izmainīt šo sadaļu]

Viļa Olava sieva sieva Frīda bija skolotāja, vēlāk Olava fonda un biedrības "Māte un bērns" valdes locekle.
Наверх